Velkommen til Nyord Kirkes hjemmeside

Næste gudstjeneste :

Søndag den 2. september kl. 10.30 - Høstgudstjeneste

Præst: Lene Skov Opsahl
Organist: Jens Forsingdal
Kirkesanger: Claudia Ziehm