Velkommen til Nyord Kirkes hjemmeside

Næste gudstjenester:

Lørdag den 16. december kl. 14.00 - Julesamlesang

Søndag den 24. december kl. 14.00 - Juleaften