Arkiv 2015

Sommerens og efterårets arrangementer

Søndag den 5. juli kl. 21 - Musik i Sommernatten

Koret "Stemmer for det meste"

Stemmer i sommernatten

 Som en del af Nyord kirkes sommerprogram, Musik i sommernatten, har kirken atter inviteret vokalgruppen "Stemmer - for det meste" til at give koncert søndag den 5. juli kl. 21.  Gruppen var sidst på besøg i Nyord kirke i efteråret 2014, hvor de med klang og humor gav en mangesidet og afvekslende koncert .

Koret "Stemmer for det meste" i Nyord Kirke

På repertoiret er stemmer (for det meste), men også instrumentledsaget solonumre og/eller indhyrede kunstnere fra korets eget netværk.  Der er tale om kendte numre i overraskende udgaver, fx swing-arrangementer ,overraskende udgaver af klassiske romantiske sange, og nyere numre med rytmeinstrumenter. Alt dog frembragt helt uden instrumenter! Traditionel dansk kormusik er også på programmet, svenske folkemelodier, gospel, barbershop og negro spirituals. Koret går heller ikke af vejen for fx Coldplays stadionrocker "Viva La Vida".  Ved denne aftenkoncert i Nyord kirke vil koret finde et par helt specielle satser frem, som passer netop i det tidsrum, hvor skumringstimen sætter ind.

 Der er lagt op til en fin sangaften, som måske kan omkranses af en idyllisk gåtur før eller efter koncerten.

 

Søndag den 12. juli kl. 21 - Musik i Sommernatten

Swingtetten og Anna Kruse

Anna Kruse og Swingtetten i Nyord Kirke

 

Søndag den 19. Juli kl. 21 - Musik i Sommernatten

Ralph Eschrig (tenor fra Deutsche Oper Berlin)
Ib Myrner - orgel.
Sanne Damore - obo

Info om Ralph Eschrig - klik hér ...

 

Søndag den 26. juli kl. 21 - Musik i Sommernatten

Endnu ikke planlagt

 

 

Søndag den 2. august kl. 21 - Musik i Sommernatten

Spillemændsgruppen "Arosimus"

Arosimus er en musikgruppe fra Århus. Vi er syv personer, og vi spiller akustisk. Vores musikalske baggrund er på den ene side traditionel skandinavisk spillemandsmusik, som den har udviklet sig siden omkring 1800, og på den anden side nyere nordisk folkemusik og musikalsk kabaret.

Arosimus spiller i Nyord Kirke 2.8.2015

I Nyord kirke vil vi med musik, sang og små historier tage jer med på en musikalsk rejse til forskellige egne af Danmark, med små afstikkere til vores nabolande. Vi vil spille og fortælle om den musik, der blev brugt af spillemænd for 100 år siden. Det er dansemusik og sange, der er gået i arv gennem generationer, og det er musik inspireret af de omrejsende folk, så som håndværkere, handlende, optrædende og søfolk. De kom med nyheder udefra, men kom også med deres musik.

Der findes egne af landet, hvor denne musik stadig lever i bedste velgående, og det har inspireret folk som os. Vi spiller den gamle musik og de nykomponerede melodier, som man altid har gjort det; efter eget hoved. Det er folkemusikkens sjæl.

 

Lørdag den 22. august kl. 14 - Tale og musik

Kunstmaleren Leif Mosevang - Tale: "Sans for kunst - vores sansers rolle i forbindelse med kunst"
Ib Myrner spiller orgel.
Efter arrangementet i kirken er der fernisering på en udstilling af Leif Mosevangs malerier i Galleri Nyord.

Leif Mosevang taler i Nyord Kirke 22.8.2015

LeiF Mosevang holdt også en tale i kirken i 2014.

Se TV-Møns video - klik hér ...

 

Søndag den 2. oktober kl. ??? - Dark Sky koncert

Det hollandske kor "Aquamarant"

Dark Sky koncert i Nyord Kirke

 

Kathrine Brorsen fylder Nyord Kirke

På årets første smukke varme forårsdag strømmede kirkegængerne til Nyord for at deltage i marts måneds gudstjeneste. "Hvad sker der på Nyord, udover at der er gudstjeneste, - parkeringspladsen er jo helt fyldt? spurgte en forbipasserende , "- vist ikke andet - men kirken er også er også helt fyldt", svarede kirketjeneren.
En del var kommet til Nyord for at deltage i barnedåb, andre var kørt til Nyord for at høre deres præst. Kathrine Brorsen døbte den lille dreng og holdt en veloplagt prædiken. Jens Forsingdal sad ved orglet og de mange stemmer fyldte det forårsoplyste kirkerum og bidrog til en mindeværdige oplevelse.

Katrine BrorsonKnap 90 kirkegængere deltog i gudstjenesten med Kathrine Brorsen.

Efter gudstjenesten var der menighedsmøde i Vaskehuset. William Houman, som er formand for menighedsrådet, redegjorde for rådets arbejde og fortalte om planerne for fremtiden. Rigtig mange deltog i mødet, der varede godt 2 timer.

Katrine Brorsen står også for den næste gudstjeneste i Nyord Kirke, - højmessen påskedag den 5. april kl. 10.30

-MS

Påskehøjmesse med Kathrine Brorsen

Påskedag den 5. april er der højmesse kl. 10.30 Præst: Kathrine Brorsen, orgel: Addi Vaupel, sang: Susanne Crammond

To harekilliger i ly på kirkegården

Forår er forskellige - nogle er kolde og forblæste med ugevis af isnende østenvind, - andre er milde - fulde af lys og varme. Omend forskellige så også med fællestræk. Fuglene - nogle har været her hele vinteren, andre - lærkerne og viberne kommer tilbage med foråret. Blomsterne - vintergækken, den første forårsbebuder, senere erantis og krokus og snart de gule liljer.

Hvor de ubekendte faktorer gør os spændte på påsken, - giver genkendeligheden og traditionerne ro. Påskedag er kirkens vigtigste helligdag og markerer Jesu opstandelse og troen på det evige liv. Påskedag falder på den første søndag efter fuldmåne efter forårsjævndøgn og vil altid ligge i perioden fra 22. marts til 25. april. I år falder påsken ca. midt i denne periode.

Forår på Nyord er fyldt med vejr, fugle, blomster og lys; - og påskedagshøjmessen i den lille gyldent kalkede Nyord Kirke ligger lige midt i det foranderlige forår. Nogle gange med sne foran kirkedøren andre gange med summende bier, - men altid i en blomstersmykket kirke, med påskesalmer og med budskabet om opstandelsen.

-MS

 

Højmesse 8. marts kl. 10.30

Det er fastetid – og hvert år på denne tid kan vi stoppe op og gøre status. Status over, hvad det er vi fylder vores liv med. For stemmer det overens med det liv vi går og drømmer om, det liv vi ønsker os?

Fornyligt viste en undersøgelse foretaget blandt danskere, at det der var absolut vigtigst for langt de fleste af os var familien. Det ville jeg også selv have svaret, hvis jeg var blevet spurgt. For familien er for mange fundamentet i vores liv.

Men hvorfor er det så, at vi igen og igen kommer til at indrette vores liv på en måde, hvor det ser ud som om, at det vigtige i livet er vores arbejde? Som mennesker kan vi hurtigt komme i splid med os selv når vi forsøger at leve op til egne og andres forventninger om hvad vi skal fylde vores liv med. Og en ting er sikkert: splid ødelægger.

Og netop splid er et af temaerne denne tredje søndag i fasten – hvor fokus blandt andet vil være på alt det vi skal fylde vores liv med, hvis ikke vi skal komme i splid med os selv.

Vel mødt til en smuk gudstjeneste i Nyord kirke!

Præst: Kathrine Brorsen.

Menighedsmøde 8. marts kl. ca. 11.30
Efter gudstjenesten er der menighedsmøde i Vaskehuset. Her vil der være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til året der gik, og hvilke planer, der er for året der kommer. Der serveres kaffe og te og en ostemad.

 

            

 

 

Chili er blevet klokkerassistent

Kirkeklokken på Nyord er blevet renoveret – nu ringer den igen morgen og aften. Her er vores klokkerassistent Chili med høreværn!
Arbejdsmiljøet prioriteres på Nyord – også det fysiske

 

Kirkeklokken er på værksted

Lyden af kirkeklokken har lydt ud over Nyord i rigtig mange år. På stille dage har man kunnet høre den ringe solen ned helt ude på Bredeholm og folk i Kindvig fortæller, at de ind imellem høre den fine klang fra klokken på Nyord ovre på Sjælland. Klokken er en del af Nyord, en del af lydbilledet; - nogle gange deles klokkens klang med lyden af gakkende gæs der flyver henover kirken, af svalernes kvidren, eller som nu i vinteren af stormens susen.

Hver dag den samme lyd i en ny kulisse, en sommeraften i det sene solskin og hvor en familie, der er på aftentur kigger og lytter, mens ispindene smelter; en stille vinteraften i halvmørket klinger klokken ved siden af kirken, ding ding ding i en sikker rolig rytmen. Så er arbejdsdagen forbi - det er tid at pakke sammen og komme ind i varmen.

Trofast hver morgen og hver aften år ud og år ind, og på søndage og til helligdage, hvor den "minder om" at der sker noget i kirken. Til begravelser, hvor den ringer lige indtil sidste del af begravelsen er foretaget ude på kirkegården og ved bisættelser til rustvognen har forladt øen.

Klokken har altid været håndbetjent, og kendere mener at de på rytmen og klagen kan høre hvem der trækker i snoren. Mange har gennem årene haft tjansen. Jytte og Jørgen Jansen har passet klokken i over 25 år og før dem lå hvervet i Jyttes familie. Da Jytte og Jørgen gik på efterløn overtog Runa og Michael Stolt. Man kan lidt finurligt sige, at klokken holder længere end klokkerne.

Som det ses på fotoet er bolte og beslag præget af tidens tand.

Den lille gamle klokke skulle gerne holde rigtig mange flere år, derfor besluttede Nyord Menighedsråd efter et eftersyn af klokken og ophænget, at tiden vist var kommet til et lidt mere opfattende service. Derfor er klokken blevet taget ned af et firma med speciale i kirkeklokker og rejst til Fyn for at få lavet nye bolte og beslag med mere. Servicen tager godt 14 dage.

Sidst i januar er klokken tilbage på sin plads og vil ringe i de næste mange mange år som den altid har gjort.

         

Hilsen

Nyords lille klokke
jeg standser og lytter
spinkelt
himmellyd

Jan Stolt, fra digtsamlingen "Spurv" 2010

 15. januar 2015

     

Kyndelmisse i Nyord Kirke

Kyndelmisse den 2. februar ligger midt i vinterhalvåret, som går fra 1. november til 1. maj. Det var dagen hvor man kiggede efter om halvdelen af vinterfoderet til dyrene og om halvdelen af brændet var tilbage. Der var også en del vejrvarsler forbundet med dagen, f.eks. hed det sig "at hvis lærken synger til Kyndelmisse bliver det tidligt forår".

Om lærken synger til Kyndelmisse må komme an på en prøve. Derimod er det sikkert, at Sanne Damore, som til dagligt er kirkesanger i Ørslev og Udby Kirker synger for til Ib Myrners orgelspil i Nyord Kirke mandag den 2. februar kl. 19.

På Nyord er det en tradition at markere Kyndelmisse i kirken, og som tidligere vil Katrine Asklund Brorsen varetage lysgudstjenesten i den lille kirke midt i vintermørket, - og markere "at nu er vi på vej mod forår".

Efter kirken byder Nyord Menighedsråd på kaffe i Vaskehuset