Nyttige oplysninger:

 Telefonnumre til personale og menighedsrådformand findes under menu: "Kontakt" - klik hér ...

Barnedåb:

Barnedåb aftales med sognepræsten. Bemærk at et antal lørdage i løbet af året er afsat til barnedåb, hør nærmere hos sognepræsten.

Bryllup:

Nyord Kirke bruges ofte til bryllupper. Par, hvor minimum den ene tilhører Vordingborg Provst, kan altid blive gift i Nyord Kirke.
(Vordingborg Provsti svarer til Vordingborg Kommune). Kirken bruges også af par, som ikke tilhører Vordingborg Provsti. For disse par er der egenbetaling til dækning af udgifter til personale, opvarmning og pyntning med årstidens blomster. Ønskes særlig udsmykning tillægges kostpris.
Pris: 3.000 kr.  Depositum 1.000 kr.
Der er en begrænsning for hvor mange bryllupper, der kan holdes i kirken. Vil man være sikker på, at brylluppet kan holdes i Nyord Kirke, er det derfor hensigtsmæssigt at tage kontakt til sognepræsten i god tid.
Vi beder om, at der bruges hele korn eller fuglefrø til at kaste efter brudeparret; -i stedet for ris, der kan være et problem for fuglene.  

Begravelse eller bisættelse:

Begravelse eller bisættelse fra Nyord Kirke kan aftales med bedemand. Bedemanden aftaler herefter forløbet med præst, kirketjener og graver.
Man kan også kontakte præsten, som vejleder om forløbet.

Nyord Kirkegård:

Nyord Kirkegård ligger i det nordøstlige hjørne af den høje del af Nyord. Gravstedets placering aftales med kirkegårdsværge Runa Stolt Hellesøe, som også kan kontaktes vedr. vilkår og priser.

Det er muligt at blive begravet eller få nedsat en urne på Nyord Kirkegård uanset hvor selve begravelsen eller bisættelsen er blevet holdt. 

Vaskehuset:

I forbindelse med Nyord Kirke ligger "Vaskehuset" som er sognets menighedshus. Vaskehuset er indrettet med et mødelokale, et tekøkken og et handicaptoilet. Huset bruges til menighedsrådsmøder, og som facilitet i forbindelse med kirkelige handlinger, til omklædning og lignende.

Nyords mange foreninger bruger Vaskehuset til møder og små-arrangementer. Andre har også mulighed for at låne Vaskehuset til møder og lignede. Der afregnes for el og rengøring.

Kontaktperson for Vaskehuset er Runa Stolt Hellesøe

Kontaktinfo - se under menu "kontakt"

Kirken er åben:

Fra solen ringes op til den ringes ned. I sommertiden fra 7.00 til 19.00, - i vintertiden fra 8.00 til 17.00.

Ramper til kørestoltsbrugere:

I kirkens våbenhus står ramper, så kørestolsbrugere kan komme ind i kirken.

Overnatning:

På foranledning præciseres det, at overnatning ikke er mulig i hverken kirken eller menighedshuset "Vaskehuset".

Parkering:

Biler skal parkeres på parkeringspladsen uden for byen. Der er ca. 100 meter fra P-pladsen til kirken.

 


Links:

Lyt til danske salmer

Stege Kirkes hjemmeside

Keldby og Magleby kirkers hjemmeside

Damsholte Kirkes hjemmeside

Fanefjord og Bogø sognes hjemmeside

Stege-Vordingborg Provsti

Roskilde Stift

Kirkeministeriet

 

Salmer på nettet - til glæde og inspiration

Menighedrådet har besluttet at støtte hjemmesiden www.lyttildanskesalmer.dk/

Initiativtagerne til hjemmesiden skriver blandt andet: "Denne hjemmeside er opstået ud fra et ønske om at skabe et sted på nettet, hvor man kan høre alle salmerne fra Den Danske Salmebog indsunget i deres fulde længde.