Velkommen til Nyord Kirkes hjemmeside.

Gudstjenester og arrangementer:

Søndag den 1. oktober kl. 10.30 - Høstgudstjeneste

Præst: Lene Skov Opsahl
O
rganist: Addi Vaupel
Kirkesanger: Per Klog