Velkommen til Nyord Kirkes hjemmeside

Næste gudstjeneste :

Højmesse søndag den 1. december kl. 10.30

Nyord Kirke skal have nyt tag. Derfor lukkes kirken fra 1. september og 3 måneder frem.
Nærmere information følger.