Velkommen til Nyord Kirkes hjemmeside

Næste gudstjeneste :

Kristi Himmelfart - konfirmation søndag den 30. april kl. 11.00:
Præst: Lene Skov Opsahl
Organist: Addi Vaupel
Kirkesanger: Per klog

Koncert:
Lørdag den 1. juni kl. 16. Koncert med Chrysilliskoret. Se mere på: www.chrysillis.dk
Fri entré