Velkommen til Nyord Kirkes hjemmeside

Jul i Nyord Kirke:

Julesalmesang mandag den 16. december kl. 19

Præst: Lene Skov Opsahl
Organist: Ib Myrner
Kirkesanger: Elsebeth Banke

Juleaften tirsdag den 24. december kl. 14

Præst: Lene Skov Opsahl
Organist: Jens Forsingdal
Kirkesanger: Per Klog

Hellig Trekonger søndag den 5. januar kl. 16

Præst: Lene Skov Opsahl
Organist: Ib Myrner
Kirkesanger: Per Klog