Velkommen til Nyord Kirkes hjemmeside.

Gudstjenester og arrangementer:

Søndag den 12. marts - Højmesse

Søndag den 9. april - Påskehøjmesse

Søndag den 28. maj - Pinsehøjmesse