Velkommen til Nyord Kirkes hjemmeside.

Gudstjenester og arrangementer:

Søndag den 3. december kl. 10.30 - Første søndag i advent - Højmesse

Præst: Lene Skov Opsahl
O
rganist: Addi Vaupel
Kirkesanger: Sanne Damore