Kalender for Nyord Kirke

 

Søndag den 11. oktober kl. 10.30 - Høstgudstjeneste

Søndag den 8. november - Gudstjeneste

Søndag den 29. november - Gudstjeneste

Onsdag den 16. december kl. 17 - Julesalmesang

Nærmere info om gudstjeneste den 24. december følger.