Kalender for Nyord Kirke

Næste gudstjenester og koncerter:

Højmesse søndag den 7. apil kl. 10.30

Påskedag den 21. april kl. 11.00

Kristi Himmelfart torsdag den 30. maj kl. 10.30 (Konfirmation)

Lørdag den 1. juni kl. 16. Koncert med Chrysilliskoret. Se mere på: www.chrysillis.dk

Prisedag den 9. juni kl. 9.30

Højmesse den 7. juli

Fra 7 juli til 4. august er "Musik i Sommernatten".
Program:
Søndag den 7. juli kl. 20
Vox Cambiata

Søndag den 14. juli kl. 20
Mogens Olesen

Søndag den21. juli kl. 20
Ralph Eschrig

Søndag den 28. juli kl. 20
Fischer og Schmidt Trio

Søndag den 4. august kl. 20
Tim Ewé Trio

Højmesse den 4. august