Kalender for Nyord Kirke

 
Søndag den 3. marts kl. 10.30: Højmesse
Præst: Lene Skov Opsahl
Organist: Astrid Fält-Hansen
Kirkesanger: Per Klog
 
Søndag den 31. marts kl. 10.30: Påskehøjmesse
Præst: Elizabeth Knox-Seith
Organist: Addi Vaupel
Kirkesanger: Per Klog
 
Søndag den 19. maj kl. 14: Pinsehøjmesse
Præst: Elizabeth Knox-Seith
Organist: Astrid Fält-Hansen
Kirkesanger: Per Klog